Passeig cultural El Marqués de Camp, Els fonaments de la València moderna per Joan Grifoll

Cuando

23/06/2023    
19:00 - 22:00

Event Type

Paseo cultural / Passeig cultural
El Marqués de Campo / El Marqués de Camp
Los cimientos de la Valencia moderna / Els fonaments de la València moderna
Por Joan Grifoll / per Joan Grifoll

Dia: 23 de junio de 2023 / Dia: 23 de juny de 2023
Hora: 19:00 / Hora: 19:00
Lugar de encuentro: En la puerta de nuestro ayuntamiento / Lloc de trobada: A la porta del nostre Ajuntament