Passeig per l'Horta Sud. El Safranar/ Paseo por la Huerta Sur. El Safranar

Dia 02 de març de 2024
Lloc de trobada: Metro de Sant Isidre (https://maps.app.goo.gl/StHFJdHEHhq13SZD7)

Hora: 08:45 h.

Passeig per l’Horta Sud. El Safranar, per Jordi Alvir

El nostre company Jordi Albir ens proposa un passeig circular per l’Horta Sud i en concret pel Safranar.

El recorregut serà: Sant Isidre, Sant Marcel-li, La Torre, Aiguamolls, Cami Vell de Torrent, i Sant Isidre.

Recorrerem zones de l’horta que forman part del cinturó de la nostra ciutat. En el camí trobarem alqueries com la de l’Ànima i altres que es troben en diferents estats. Veurem el molí del Tell, creus, jardins i diferents camins de rellevant importància per a l’horta. I moltes més coses.

L’eixida es farà a les 09.00 h, des del metre de San Isidro. Pàrquing metre San Isidro, final línia EMT, 72-73.

El recorregut té una duració aproximada d’entre 3 i 4 hores. Està previst parar en una cafeteria a la Torre i al final del recorregut farem una altra parada per a prendre alguna cosa.

Nota: Amb la finalitat de fer-ho més agradable en tots els aspectes, el nombre màxim d’assistents, serà de 35. En el cas de superar àmpliament aquesta xifra, s’organitzaria en una altra data a determinar.

Se requiere inscripción previa a través del correo electrónico de la Sección de Cultura; sevcultura@societatexcursionistadevalencia.org  Fecha máxima: hasta el 29/02/2024.

Si encara no eres soci/a de la nostra entitat i vols participar en els “Passejos culturals”, és condició prèvia omplir el document de pre-inscripció. Data màxima: fins a 29/02/2024.

 


Dia: 2 de marzo de 2024
Lugar de encuentro: Metro de San Isidro (https://maps.app.goo.gl/StHFJdHEHhq13SZD7)

Hora: 08:45 h.

Paseo por la Huerta Sur. El Safranar, por Jordi Alvir

Nuestro compañero Jordi Alvir nos propone un paseo circular por la Huerta Sur y en concreto por el Safranar.

El recorrido será: Sant Isidre, Sant Marcel-li, La Torre, Aiguamolls, Cami Vell de Torrent y Sant Isidre.

Recorreremos zonas de la huerta que forman parte del cinturón de nuestra ciudad, en el camino encontraremos alquerías como la del Alma  y otras que se encuentran en diferentes estados. Veremos el molino del Tilo, cruces, jardines y diferentes caminos de relevante importancia para la huerta. Y muchas más cosas.

La salida se hará a las 09:00 h, desde el metro de San Isidro. Parking metro San Isidro, final línea EMT, 72-73.

El recorrido tiene una duración aproximada de entre 3 y 4 horas. Está previsto parar en una cafetería en La Torre y al final del recorrido haremos otra parada para tomar algo.

Nota: Con el fin de hacerlo más agradable en todos los aspectos, el número máximo de asistentes, será de 35. En el caso de superar ampliamente esta cifra, se organizaría en otra fecha a determinar.

Se requiere inscripción previa a través del correo electrónico de la Sección de Cultura; sevcultura@societatexcursionistadevalencia.org  Fecha máxima: hasta el 29/02/2024.

 

Si todavía no eres socio/a de nuestra entidad y quieres participar en los “Paseos culturales”, es condición previa cumplimentar el documento de preinscripción. Fecha tope 29/02/2024.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *