Passeig museístic, per Vicent Campos    

Farem una visita al Museu de Belles Arts de Sant Piu V de València.

Coneixerem la història d´aquest museu, considerat la 2a Pinacoteca d´Espanya.

Contemplarem i gaudirem una selecció de 14 quadres situats a diferents sales. L’objectiu és aprofundir en el coneixement del quadre, del seu autor i aspectes de la Pedagogia Visual com la composició, el moviment, el ritme, l’estil i altres aspectes que ens ajuden a millorar la nostra educació visual, per tal de gaudir-ne molt més cada vegada que ens apropem a una obra d’art, en aquest cas la Pintura.

Els quadres seran:

 • El darrer Sopar de Joan de Joans
 • Sant Joan Baptista del Grec
 • Abraçada de Sant Francesc d’Assís al Crucificat. De Francisco Ribalta
 • Al·legoria de l’Oïda de Miguel March
 • Sant Bartomeu al Martiri de Luca Giordano
 • Francisco de Moncada III Marquis d’Aytona d’Anton van Dyck
 • Santa Teresa de Josep de Ribera
 • Joc de Xiquets, saltar i parar de Goya
 • Amor de mare d’Antonio Muñoz Degraín
 • Floreal de José Pinazo (fill)
 • Jocs Icaris d’Antonio Pinazo Camarleng (pare)
 • Tramppantojo de Vicente Vitoria
 • Sant Sebastià atès per Irene i la seua criada de José de Ribera
 • Grupa Valenciana de Joaquín Sorolla i Bastida

Una selecció variada que esperem sigui del vostre gust i que serveixi perquè l’art de la pintura sigui contemplat tenint una mica més de coneixements i així gaudir i valorar en les nostres properes ocasions.

Nota: El contingent de persones per al passeig museístic és de 24 persones. En cas de superar aquesta xifra s’una altra visita per a un altre dia.

Es requerix inscripció prèvia a través del correu electrònic de la Secció de Cultura: sevcultura@societatexcursionistadevalencia.org  fins 01/12/2022.

Si encara no eres socio/a de la nostra entitat i vols participar en els “Passejos culturals”, és condició prèvia omplir el document de preinscripció. Data màxima: fins a 01/12/2022.


Paseo museístico, por Vicente Campos    

Vamos a realizar una visita al Museo de Bellas Artes de San Pio V de València.

Conoceremos la historia de este museo, considerado la 2ª Pinacoteca de España.

Contemplaremos y disfrutaremos de una selección de 14 cuadros situados en diferentes salas. El objetivo es profundizar en el conocimiento del cuadro, de su autor y aspectos de la Pedagogía Visual como la composición, el movimiento,  el ritmo, el estilo y otros aspectos que nos ayuden a mejorar nuestra educación visual, con el fin de disfrutar mucho más cada vez que nos acerquemos a una obra de arte, en este caso la Pintura.

Los cuadros serán:

 • La ultima Cena de Juan de Juanes
 • San Juan Bautista de El Greco
 • Abrazo de San Francisco de Asís al Crucificado. De Francisco Ribalta
 • Alegoría del Oído de Miguel March
 • San Bartolomé en el Martirio de Luca Giordano
 • Francisco de Moncada III Marques de Aytona  de Anton van Dyck
 • Santa Teresa de José de Ribera
 • Juego de Niños, saltar y parar de Goya
 • Amor de madre de Antonio Muñoz Degraín
 • Floreal de José Pinazo (hijo)
 • Juegos Icarios de Antonio Pinazo Camarleng (padre)
 • Trampantojo de Vicente Vitoria
 • San Sebastián atendido por Irene y su criada de José de Ribera
 • Grupa Valenciana de Joaquín Sorolla y Bastida

Una variada selección que esperamos sea de vuestro agrado y que sirva para que el arte de la pintura sea contemplado teniendo un poco más de conocimientos y así disfrutar y valorar en nuestras próximas ocasiones.

Nota: El cupo de personas para el paseo museístico es de 24 personas.  En caso de superar esta cifra se  otra visita para otro día.

Se requiere inscripción previa a través del correo electrónico de la Sección de Cultura; sevcultura@societatexcursionistadevalencia.org  Fecha máxima: hasta el 01/12/2022.

Si todavía no eres socio/a de nuestra entidad y quieres participar en los “Paseos culturales”, es condición previa cumplimentar el documento de preinscripción. Fecha tope: 01/12/2022.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *