Resultat del I Concurs Lliterari de Relat Curt

Resultado del I Concurso Literario de Relato Corto

Resultat del I Concurs Lliterari de Relat Curt